maradom

Eksploatacija/Resursi - sirovine

D.O.O. „Maradom“ je potpisnik Ugovora o korišćenju šuma kao koncesionar sa Upravom za šume Vlade Republike Crne Gore kao koncedenta, na period od sedam godina sa mogućnošću produženja roka i daljeg nastavka odnosno potpisivanja novog ugovora.
Šume

Sve počinje ovde sa eksploatacijom drvnih sortimenata svih vrsta (četinara i lišćara).
Stabla

D.O.O. „Maradom“ se svrstava u red lidera u ovoj djelatnosti na teritoriji Crne Gore, a i šire, društvo ima osigurane resurse tj. sirovine za budući period.
Oblovina

Redovna snabdevenost lagera za konstantan i nesmetan rad pogona...