maradom

Proizvodnja/Primarni pogon

Pilana u akciji...
Struganje

Brenta


Lokacija VIJENAC pilana - proizvodnja.
Pogoni

Lokacija VIJENAC pilana - pogled sa zapadne strane.
Pogon Odžak