maradom

Poštovani,
ovaj uvod smo napisali kao kratak osvrt na istorijat i opis djelatnosti kojom se društvo bavi.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Maradom“ je pravno lice sa imovinskom samostalnošću i samostalnom imovinskom odgovornošću, sa sjedištem u Pljevljima, ulica Ratnih Vojnih Invalida bb, Republika Crna Gora.

D.O.O. „Maradom“ je privredno društvo sa dugogodišnjom tradicijom, koje je osnovano 1991. godine. Od te godine, pa sve do danas ovo društvo posluje pozitivno.

U toku višegodišnjeg razvoja od malog porodičnog biznisa, društvo se razvijalo u ozbiljno, uspješno, poslovno i profitabilno preduzeće koje posluje na teritoriji Crne Gore, bivših članica SFRJ i inostranstvu.

Društvo danas zapošljava oko 20 radnika u stalnom radnom odnosu, uz angažovanje dodatnih 30 radnika u vrijeme sezonskih i povremenih radova.

Osnovna djelatnost društva je eksploatacija i prerada drvnih sortimenata svih vrsta (četinara i lišćara), otkup oble građe, proizvodnja montažnih objekata, krovnih kostrukcionih elemenata, paleta i elemenata za palete,lamperije,brodskog poda i drugih prerađevina od drveta kao i trgovina tj.prodaja istih. Društvo pruža usluge utovara, istovara i prevoza trupaca za druga lica.

Privredno društvo posjeduje sve neophodne mašine za eksploataciju sirovine, proizvodne linije za rezanje građe (brente sa pratećim postrojenjima), kao i transportne kamione sa dizalicama za ovaj oblik djelatnosti.

O uspjesima našeg društva kao i poslovnoj saradnji svjedoče mnogi realizovani projekti, ugovori i aranžmani. Svi ovi ugovori su realizovani na zadovoljstvo ne samo nas već i saradnika, kupaca i poslovnih partnera.

D.O.O. „Maradom““ je i potpisnik Ugovora o korišćenju šuma kao koncesionar sa Upravom za šume Vlade Republike Crne Gore kao koncedenta. Ugovor je potpisan na period od sedam godina sa mogućnošću produženja roka i daljeg nastavka odnosno potpisivanja novog ugovora. Samim potpisivanjem ovog ugovora D.O.O. „Maradom“ se svrstava u red lidera u ovoj djelatnosti na teritoriji Crne Gore, a i šire, društvo ima osigurane resurse tj.sirovine za eksploataciju za budući period.

U cilju proširenja djelatnosti i daljeg napredovanja ovog privrednog društva, isto ima tendenciju i planove za nabavku novih mašina i postrojenja kao i otvaranje novih pogona koji su vezani za drvopreradu oble i rezane građe a sve to sa namjerom dalje finalizacije proizvoda i proširenja proizvodne ponude ovog preduzeća.

Početkom 2010. godine pušten je u rad još jedan pogon sa savremenom linijom za rezanje, kapaciteta cca 50m3 trupaca dnevno. Pogon je smješten u novoizgrađenom objektu površine 800m2 na lokaciji Vijenac. U sklopu pogona je i savremena sušara za drvo, kapaciteta 100m3 u jednoj fazi sušenja, opremljena automatskim praćenjem procesa sušenja.

Biće nam veliko zadovoljstvo da nas posjetite, i na licu mejsta se upoznate sa svim našim mogućnostima i kapacitetima kojima raspolažemo.

S poštovanjem, u cilju uspješne saradnje,

D.O.O. „Maradom“
Direktor Vuko Marić
Potpis