Eksploatacija/Eksploatacija

Obaranje stabala…
Seča stabala

Sledi obrada i priprema trupaca za izvlačenje…
Oborena stabla

Izvlačenje i utovar oblovine je danas nezamisliv bez upotrebe moćnih mašina…
Utovar stabala

Transport oblovine do pogona za rezanje…
Prevoz kamionima

Još uvek nezamenjivi kod nepristupačnih terena…
Izvlačenje volovima